Avrupa’nın ötesi ve ‘berisi’

Avrupa’nın ötesi ve ‘berisi’

İnsan hakları alanında yeni kurumsal perspektifler ve terörle mücadelenin yarattığı sorunlar, geçen hafta Atina’da iki gün boyunca tartışıldı. 4. Yuvarlak Masa, İnsan Hakları Ulusal Kurumları (İHUK) ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği ortak toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Pa-poulias’ın açış konuşmasıyla başlayan etkinliğe, Yunanistan İnsan Hakları Ulusal Komisyonu ev sahipliği yapıyordu. BM ve Avrupa Konseyi şemsiyesinde Paris ilkeleri ... Devamını Oku »

TCK 301 ve götürdükleri

TCK 301 ve götürdükleri

“Hiçbir düşünce ve mülâhazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının (…), Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, (…) karşısında korunma göremeyeceği” (1982 Anayasası, Başlangıç) kaydı, 2001 Değişikliğinde yumuşatıldı: “düşünce ve mülâhaza” yerine, “eylem” önerildi. Böylece, düşünce özgürlüğünü “Türk ve Türklük” kalıplarına indirgeyen, evrenselci ve bilimsel düşünce tarzını dışlayan düzenlemenin genel ve mutlak etkisi, artık “eylem” çerçevesine alınacaktı. ... Devamını Oku »

Finlandiya kadınının yüzyılı

Finlandiya kadınının yüzyılı

“1906 ‘da Finli kadın Dünya’da ilk kez bütün siyasal haklarını kazandı”. Cumhurbaşkanı Halonen’in bu cümlesi, Helsinki etkinliklerini özetliyor: “Dahil etme veya dışlama – Anayasa’nın Rolü” konulu bilimsel toplantı, kadınlara seçilme hakkının ve genel oyun tanınmasının ıoo., Anayasa Hukukçuları Uluslararası Derneği’nin 25. yıldö-nümleri vesilesiyle ortak bir etkinlik. 1906, Parlamento ve demokrasinin de kuruluş yılı. Haliyle, haklar ... Devamını Oku »

Tezkere: ‘Gül’mek mi? Ağlamak mı?

Tezkere: ‘Gül’mek mi? Ağlamak mı?

Türkiye, uluslararası hukuk ve onun I belirlediği çerçevede ulusal hukuk tarafından meşru kabul edilmeyen bir kuvvet kullanımına katıldığı takdirde, bu tavrın doğuracağı hukukî sonuç açıktır: Uluslararası hukuk ve Türkiye Anayasası’na açıkça aykırılık. Bu nedenlerle, işgale karşı kurulmuş bir Meclis’in devamı olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, ahlaken, hukuken ve siyaseten kabul edilmesi mümkün olmayan ... Devamını Oku »

SİYASETİN GÖLGESİNDEKİ YARGI

SİYASETİN GÖLGESİNDEKİ YARGI

Hukuku söylemek, haklı olanı dile getirmek, gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak… Bu işlev, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkince yerine getirilir. Ne var ki, hukuku uygulamak kadar, yapmak da önemli. Kural koymak, siyasal organların işi, şu iki kayıtla: Hukuk uygulayıcılarını yapım sürecinden dışlamamak ve sonrasında uygulayıcıların görevine müdahale etmemek. Yapım, siyasal ve demokratik bir ... Devamını Oku »

Avrupa sınavındaki seçimler…

Avrupa sınavındaki seçimler…

Siyasal partilerin TBMM’de temsil edilebilmeleri için öngörülen % ıo’luk seçim barajının Anayasa’ya uygunluk sorunu geçen haftalarda (17 ve 24 Ağustos) işlendi. Buna göre, “engelli seçim”, “demokratik toplum düzeni”ni zedelediği gibi, Devlet’in cumhuriyetçi ve demokratik yapılanmasına da ters düşmekte. Engelli seçim, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) önünde olduğuna göre sorun, Sözleşme sistemi açısından da değerlendirilmeli. Konuyla ... Devamını Oku »

Anayasa’ya aykırı seçim

Anayasa’ya aykırı seçim

“Genel seçimlerde ülke genelinde,…geçerli oyların %10’unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar.”(Milletvekili Seçim Kanunu-MSK-.rn.33). Baraj kaydı, yasama meclisinde sandalyelerin dağılımına katılabilmenin ön koşulu. Amacı, oy oranı belli bir eşiğin altında kalan partilerin parlamentoda temsilini önleyerek, oy oranı yüksek partiler lehine sonuç yaratmak ve yasama çoğunluğunun ortaya çıkmasını kolaylaştırmak. Baraj öngören Avrupa Devletlerinde eşik, %3-5 arasında değişir. Buna ... Devamını Oku »

Sürdürülebilir gelişme hakkı

Sürdürülebilir gelişme hakkı

Siyasal toplumsal çatışma ve çelişkiler yumağında Türkiye’de hangi eksen belirleyici? Sınıfsal mı? (işçi-işveren), siyasal ve dinsel mi?(laik-anti-laik, sünni-alevi), etnik mi? (Türk-Kürt), coğrafi ve bölgesel mi? (Doğu-Batı, köy-kent farklılaşması),… Bu çizelge, soru yoluyla uzatılabilir. Ancak, sayılanların hiçbiri, “en” pekiştirme sıfatını hak eden “devlet-ülke çelişkisi” derecesinde derin değildir. Neden? Artvin (barajlar, altın madeni istihracı), Bergama (siyanür liçi ... Devamını Oku »

Basın: Erk mi, özgürlük mü?

Basın: Erk mi, özgürlük mü?

Bazı internet sitelerinde yayımlanan ”haberlerin’ ve ‘iddiaların’ hiç sorgulanmadan gazeteler ve televizyonlar tarafından haber yapılmasının ne kadar yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıktı… Hürriyet muhabirlerinin araştırması görüntülerin güvenilmez olduğunu ortaya koyunca da yazı işleri bu haberi değerlendirmeye almadı. Hürriyetin titizliği okuyucularının bir gün için de olsa yanlış bilgilendirilmesini önledi.” (Hürriyet Yazıyorsa doğrudur, Mehmet Y. ... Devamını Oku »

Anayasa: Ortak kimlik

Anayasa: Ortak kimlik

“Birlikte yaşama iradesi”nin geliştirilmesi yönünde eyleme yönelik çabalar, anlamlı ve düşündürücü. Bu, ortak değerlerin paylaşılması ölçüsünde mümkün olup, ancak yeni bir anayasa ile gerçekleştirilebilir. Önceki üç yazıda, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları (İH) başlıkları altındaki değerlendirmeler, aslında yeni bir anayasanın çerçevesini çizmiş bulunuyor. Anayasa, bir toplum için, “ortak pakt” olduğu kadar, ortak bir kimliği ... Devamını Oku »