“KAMU SAĞLIĞI” VE DEZENFORMASYON

“KAMU SAĞLIĞI” VE DEZENFORMASYON

“Ya resmi dezenformasyon?”, başlıklı ayın ilk yazısı (2 Haziran), Basın ve sosyal medya  torba yasa teklifinin olası sakıncaları üzerine idi. Öneri, 1-2 Haziran’da Dijital Mecralar Komisyonunda, izleyen haftalarda  Adalet Komisyonunda görüşüldü. Geçen hafta Genel Kurul gündeminden, “uzlaşma”! adına çekildi. Yasa  tekniğine tamamen yabancı olan torba öneri, içerik olarak ve kurumsal düzenlemeler bakımından, Anayasa’ya ve İnsan ... Devamını Oku »

GERİ SAYIMDA HASAR RİSKİ…

GERİ SAYIMDA HASAR RİSKİ…

24 Haziran 2018-24 Haziran 2022: 27. Yasama döneminin 4 yılı. Dört yıl, yalnızca bir yasama organı olarak TBMM değil,  Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBYDBY) dönemini  de (9 Temmuz) kapsıyor. Normatif açıdan asıl değerlendirilebilir?   “TORBA YASA” TBMM, toplam 3147 maddeden oluşan 267 yasa kabul etti. Bunlardan, 486 maddeden oluşan toplam 160 uluslararası ... Devamını Oku »

CBK GEREKÇELİ OLMALI

CBK GEREKÇELİ OLMALI

“22. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasında “İptal davalarında Mahkemece esasın incelenmesine karar verilmesi hâlinde, dava dilekçesi ile ekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile iptal davası açmaya yetkili siyasi parti gruplarına gönderilir. Bu makamlar, iptal davasıyla ilgili yazılı görüşlerini değerlendirilmek üzere ... Devamını Oku »

6 HAZİRAN 6 KANUN!

6 HAZİRAN 6 KANUN!

6 Haziran haftası 6 Kanun teklifi, TBMM’nin yalnızca yasama gündemi.  Komisyonlar ve Genel Kurul çalışması, iç içe ve üst üste. Sakıncalı yönleri ve doğuracağı sonuçlar bakımından hepsi önemli: ülkeyi, toplumu, adaleti, sağlığı, piyasaları ilgilendiren düzenlemeler.  Dördü torba  tarzında olan önerilerin ortak paydası, TBMM dışında hazırlanmış olması. -Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (328 sıra ... Devamını Oku »

YA RESMİ DEZENFORMASYON?

YA RESMİ DEZENFORMASYON?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’da dün görüşülmeye başlanan basin torba yasa önerisi, “sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse” için ceza yaptırımı öngörmekte. “Dezenformasyonla mücadele” adı altında hazırlanan öneri,  İnternet ... Devamını Oku »

“BUZDAĞI”NIN GÖRÜNMEYENLERİ Mİ? (Hizbut Tahrir, SADAT, Müslüman Kardeşler)

“BUZDAĞI”NIN GÖRÜNMEYENLERİ Mİ? (Hizbut Tahrir, SADAT, Müslüman Kardeşler)

Anayasa gündeminin görünmeyenleri, SADAT ile yeniden öne çıktı. HİZBUT TAHRİR “Hizbut Tahrir Türkiye Vilayeti temsilcisi  anayasa tasarılarını sunmak için randevu istedi. Çok merak ettiğim halde kabul etmedim; çünkü, benimle görüşmelerini anayasa çalışmalarını meşrulaştırma ögesi olarak kullanacaklardı…”. Bu açıklamayı, Anayasa tartışmaları sıcak gündeminde Marmara Hukuk’ta Anayasa Hukuku dersimde yapmıştım telefon görüşmesini izleyen günlerde.  SADAT “ SADAT, ... Devamını Oku »

ANAYASA İDEOLOJİSİ VE GENÇLER

ANAYASA İDEOLOJİSİ VE GENÇLER

Hukuk yoluyla demokrasi, Anayasa’nın,  siyasal çatışmaları uzlaşmaya dönüştürme işlevinin de göstergesi. Bu nedenle, seçilmişlerin, “hukukun üstünlüğü ve Anayasaya sadakat” andı, uzlaşma ilkesini de somutlaştırır. Ne var ki, Anayasa, son 15 yılda uzlaşma yerine  “siyasal çatışma aracı” olarak kullanıldı.   ÇATIŞMA VE POPÜLİZM Çatışma aracı olarak kullanılması, 2007 Anayasa değişikliği ile başladı. Buna, popülizm de eklendi: 2017’de seçilme yaşının ... Devamını Oku »

GEZİ ADALETİ VE ADALETSİZLİĞİ

GEZİ ADALETİ VE ADALETSİZLİĞİ

Gezi Parkı korunmasaydı, Taksim Meydanı’nda ortak bellek adına ne kalırdı?  27 Mayıs 2013’te ağaçların sökülmesi ile “alışveriş merkezi” için eyleme geçildi Gezi’de.   ÇEVRE ADALETİ Buna, Taksim dayanışması öncülüğünde yurttaşlar engel oldu ve çevre adaleti böyle sağlandı. Fakat ‘çevre adaleti’, ağır bedeller ödetti:  Gezi olayları sırasında öldürülen gençlerin katillerinden hesap sorulamazken, çevre adaleti savunucularına cezalar ... Devamını Oku »

Dış politika için de Parlamenter rejim… 

Dış politika için de Parlamenter rejim… 

“ Uluslararası toplumun onurlu üyesi Türkiye…” denirdi insan haklarına ilişkin yasa gerekçelerinde. Uluslararası topluma kendini kabul ettirmek için  AKP, ilk yıllarında AB kaldıracını da kullanarak Ecevit Hükümeti’nin başlattığı reformları sekter biçimde de olsa sürdürdü. Neden sekter? Çünkü,  balayı dönemi, AKP-Gülen ekseninde yer almayan demokrat, sol ve insan hakları savunucularını da baskılamak için de kullanıldı.  Özgürlükleri ... Devamını Oku »

Anayasal ve siyasal açıdan Gezi

Anayasal ve siyasal açıdan Gezi

AKP iktidarının kara propagandasına karşılık Gezi hareketi sadece toplumsal bir hakkın kullanımına değil Anayasal gerekçelere de dayanıyor. TBMM Üyesi, Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü, hukukçu Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu yazdı. Gezi, zaman ve mekân, anayasal düzen ve yönetim tarzı ışığında elden geldiğince bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilebildiği ölçüde, Türkiye’nin demokratik hukuk devleti yolculuğuna ... Devamını Oku »