“AK” PARTİ’DE 16 “KARA” DELİK

“AK” PARTİ’DE 16 “KARA” DELİK

20 Temmuz 2016 gecesi, 15 Temmuz darbe girişiminin bozduğu anayasal düzeni yeniden kurma gerekçesiyle OHAL ilan edildi. İstisnai bir düzenleme olarak öngörülen OHAL KHK, amaç ve Anayasa dışı kullanımla keyfi bir yönetim aracına dönüştü. OHAL KHK ek listeleri, darbe girişimi ile hiçbir biçimde bağlantısı olmayan muhalifleri sindirmek için kullanıldı. 7 Şubat 2017 gecesi yayımlanan 686 ... Devamını Oku »

Prof. Kaboğlu’na göre OHAL Komisyonu başvuruları 7-8 yılda bitecek: ‘AKP’nin gaz odası’

Prof. Kaboğlu’na göre OHAL Komisyonu başvuruları 7-8 yılda bitecek: ‘AKP’nin gaz odası’

Hilal Köse Tam bir yıl önce gece yarısı KHK’si ile üniversiteden uzaklaştırılan anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na göre esas korkan iktidar. Bu nedenle her türlü eleştiriye baskı uygulanıyor. Kaboğlu, “Yurttaşlık kavramıyla, birleştirici, evrensel kavramlarla ilerleyelim, biz kazanacağız diyorum. Ben umutluyum. Umutlu olalım” diyor. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bir yıldır üniversitesinden uzak. 7 Şubat 2017’de ... Devamını Oku »

SARAY/SAVAŞ/SEÇİM

SARAY/SAVAŞ/SEÇİM

Çorum görüntüleri, Reyhanlı katliamı sonrasını ve tam 15 yıl önceki “tezkere krizi”ni hatırlattı. Neden? 15 yıl önce, Irak’a saldırıya hazırlanan ABD’ye topraklarımızı kullanma iznine ilişkin Hükümet tezkeresi, TBMM’de kılpayı reddedildi. Afrin’e giriş tarihi belli. Nereye kadar ve çıkış ne zaman? Bu soru, şöyle yanıtlanıyor: Bölge terörizmden tamamen temizleninceye kadar, Bölge’de son terörist kalmayıncaya vb. açıklamalar, ... Devamını Oku »

CEZA YARGICININ YANILMA HAKKI YOKTUR

CEZA YARGICININ YANILMA HAKKI YOKTUR

OHAL-KHK VE AYM’nin varlık nedeni başlıklı yazım (10 Kasım 2016), Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin, 668-671 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) üzerinde Anayasa’ya uygunluk yönünden denetimden kaçınmasını eleştiriyordu. AYM’nin sözel ve tarihsel yorum yerine, sistematik ve amaçsal yorumla, asgari de olsa denetim yetkisini kullanabileceğini, “insan haklarına dayanan hukuk devleti”nin bunu gerekli kıldığını vurguluyordum. Nitekim, ... Devamını Oku »

SAÇ ÖRTÜSÜ, KİMLİK ÖRTÜSÜ İÇİN Mİ (İDİ)?

SAÇ ÖRTÜSÜ, KİMLİK ÖRTÜSÜ İÇİN Mİ (İDİ)?

11 Ocak Perşembe-15 Ocak Pazartesi; beş günde altı toplantı: Anayasacılığın Küresel Krizi (Ankara Barosu Uluslararası Anayasa Kurultayı), Grev Yasakları ve Sendikal Hakları (Birleşik Metal-İş) ve Anayasa Çalışma toplantıları (Kadıköy), OHAL Değil Demokrasi (Batman Demokrasi Platformu) ve OHAL’de Yeter Forumu (CHP, Ankara). KORKU TOPLUMUNUN DÖRT BİLEŞENİ “Ben bir avukatım; ama adımı söylemiyorum, içinde bulunduğumuz ortam ve ... Devamını Oku »

OHAL ANAYASASI İÇİN OHAL’SİZ SEÇİM

OHAL ANAYASASI İÇİN OHAL’SİZ SEÇİM

“Türkiye’de fiili bir durum vardır ve bu çözülmelidir. Ülke yönetimi yasa ve Anayasa’ya uygun değildir. Ve de suç işlenmektedir…” (MHP Gn. Bşk. D. Bahçeli, 16 Ekim 2016). Bu suç, değişiklik çalışmalarına öncülük etmekle Hükümetçe de teyit edilmiş oldu. Tam 6 ay sonra yapılan oylama ile Anayasa, Cumhurbaşkanı’nın istekleri doğrultusunda değiştirilmiş oldu (16 Nisan 2017, 6771 ... Devamını Oku »

Güdüm Değil Eşgüdüm

Güdüm Değil Eşgüdüm

2018’e girişle birlikte seçim ufku belirginleşmeye başladı: 6771 sayılı Kanun, 3 Kasım 2019 olarak öngörmüş olsa da, seçimleri öne alma yolu açık… Çoğunluk partisi kurmaylarının seçimlerin zamanında yapılacağına dair beyanları, “at hesabı”na dayalı demokrasi anlayışı nedeniyle, pek inandırıcı gelmiyor. 3 Kasım 2019 yolunda, “elverişli an” kollayışı, yöneticilerinin fıtratına uygun. Üstelik, totaliter bir parti: aykırı değil, ... Devamını Oku »

“HUKUK” VE “DEVLET”: KORUYAN VE KALDIRANLAR

“HUKUK” VE “DEVLET”: KORUYAN VE KALDIRANLAR

– “15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle ... Devamını Oku »

NE İKTİSAT NE DE SİYASET! ÇÜNKÜ HUKUK YOK…

NE İKTİSAT NE DE SİYASET! ÇÜNKÜ HUKUK YOK…

Çağdaş hukuk devletlerinde yargıç, üç önemli işleve sahip: Demokrasi faktörü, demokrasi antrenörü ve demokrasi aktörü. Demokrasi aktörü olarak yargıç, siyaseti temizleme misyonu ile, siyaset-para ilişkisinde ortaya çıkan yolsuzlukları yargısal karar süzgecinden geçirir. Böylece, siyasal aktörlerin etkinliklerini ‘temiz siyaset’ çerçevesinde yürütmelerini sağlar. Mali saydamlık ve siyasal denetim ölçüsünde yargısal denetim ölçülü olur. Yargıçları demokrasi sınavına tabi ... Devamını Oku »

İHEB’İ YENİDEN OKUMAK İÇİN

İHEB’İ YENİDEN OKUMAK İÇİN

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1948 tarihli ve 217 (111) sayılı karariyle kabul edilen ilişik “İnsan Hakları Evrensel Beyanname”sinin Resmi Gazete ile yayınlanması ve yayından sonra okullarda ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması, Dışişleri Bakanlığının 28/3/1949 tarihli ve 36084/122 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunun 6/4/1949 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.” (Resmi Gazete: 27 Mayıs 1949-16199). Acaba yasama, yürütme ve ... Devamını Oku »