TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI

TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI

Türkiye'de insan Hakları sorunu, öncelikle dünyada geçerli olan insan Hakları sistemi ve mekanizmaları ışığında düşünülmelidir (I). İkinci olarak, Türkiye hukuk sisteminin, insan Hakları yönüyle ne tür yapısal ve dinamik bir özelliği yansıttığını belirtmekte yarar var (II). Konuya kurumsal açıdan da yaklaşmak gerekir (III). Fakat aynı zamanda, söz konusu kurumların işleyişine ilişkin politikaları da gözden uzak tutmamak gerekir (IV). Nihayet, insan haklarını, sivil toplum örgütleri ve hükûmetdışı kuruluşlar bağlamında da değerlendirmek gerekir. Bunları insan Hakları bakışıyla ortaya koyarken, resmî kurumlar ve sivil toplum örgütleri arasında ortaya çıkan karma yapılı birimlere de değinmek yerinde olur (V), Devamını Oku »

FRANSIZ SİYASAL PARTİLERİNİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

FRANSIZ SİYASAL PARTİLERİNİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

Hükümet sistemi bakımından 1982 Anayasasını etkileyen Fransa'nın, siyasal yapısının olduğu denli kolektif yaşamının başlıca aktörleri olan siyasal partilerin ve özellikle seçmenlerin siyasal davranışını incelemek yararsız olmayacaktır. Fransız Siyasal Partileri ve Toplumsal Temelleri adlı çalışma iki döneme ayrılmaktadır. Birincisi 1946-1974 dönemini kapsamaktadır. İkincisi ise, 1974 seçimlerinden sonra siyasal yapıdaki gelişmeleri inceleme konusu yapmaktadır. Devamını Oku »

HALKOYLAMASI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)

HALKOYLAMASI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)

OHAL uygulamalarının Anayasa’ya aykırılığı aşikâr hale geldiği bir sırada, Türkiye’nin “anayasa dışı” yönetildiği, muhalefet ve iktidar partileri tarafından teyit edildi (16 Ekim 2016). Anayasa değişiklik teklifi (10 Aralık), bunun üzerine hazırlandı. TBMM Anayasa Komisyonu’nda madde sayısı 21’den 18’e indirilen Teklif, Genel Kurul’da 21 Ocak 2017 günü sabaha karşı aynen kabul edildi. Anayasa değişikliğine TBMM’nin harcadığı ... Devamını Oku »