Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Üniversite birinci sınıf öğrencileri için yazılan Anayasa Hukuku Dersleri, Anayasa ve hukukunun konuları itibariyle herkese hitap etme özelliğine de sahip. Bütün yurttaşlar, sadece anayasal hak ve özgürlükleri ile bunların güvencelerinin neler olduğunu bilmek değil, aynı zamanda devlet adına hareket eden ve siyasal iktidarı elinde tutan kişi ve kurumların yetki sınırlarını öğrenmek için de “anayasal bilgi”ye ihtiyaç duyar. Demokratik bir hukuk devletinde yöneticiler için “görev+yetki+sorumluluk” üçlüsü geçerli. Şu halde kitap, siyasetçiler ve kamu yöneticileri için de yararlı bir kaynak.

Kitabın Konu Başlıkları

 • GeneI Giriş: Anayasa ve Hukuku
 • Kurumsal Anayasa Hukuku
 • Devlet ve Siyasal İktidar
 • Erkler Ayrılığı
 • (Yönetim Biçimleri ve Devlet Biçimleri)
 • Demokrasi
 • Özgürlükler Anayasa Hukuku
 • Hak ve Özgürlüklerin Kaynakları
 • Hak ve Özgürlüklerin Güvenceleri
 • Başlıca Hak ve Özgürlükler
 • Anayasal Usul Hukuku
 • (Anayasa Hukuku Uygulaması)
 • Anayasaya Uygunluk Denetimi
 • Anayasa Yargısının İşlevi: Hakemlik ve Bekçilik

satın almak için tıklayınız

Yoruma kapalı.